เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 381 บุคคลทั่วไป และ 29 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM_2556
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
10462729
คน ตั้งแต่ May 2010
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ได้มีนโยบายในการพัฒนางานด้านบริการต่างให้ดียิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการพัฒนาการให้บริการแก่ทุกๆคนที่มีความประสงค์อยากทราบข้อมูลของกองอาคาร ประกาศ ข่าวสาร ที่กองอาคารสถานที่มีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเพราะอินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ


KM_2556: การใช้งานเบื้องต้นระบบปรับอากาศ
การจัดการความรู้

การให้ความรู้เรื่อง   การใช้งานเบื้องต้นระบบปรับอากาศ VRF ภายในมหาวิทยาลัย

การให้ความรู้โดย  นายสรรค์ชัย  ธนศุภเดช  นักวิชาการอาคารสถานที่                                        

สถานที่ให้ความรู้  ณ.  ห้องบรรยาย  6  อาคารอำนวยการชั้น 3
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Jul 14@ 19:23:58 ICT (710 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3837 ไบต์ | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | KM_2556 | จำนวน: 0)
KM_2556: การเป็นวิทยากรด้านการจัดการพลังงาน
การจัดการความรู้ให้ความรู้ในการเป็นวิทยากร ด้านการจัดการพลังงาน 
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Jul 14@ 19:21:24 ICT (1257 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1807 ไบต์ | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | KM_2556 | จำนวน: 0)
KM_2556: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การจัดการความรู้

การให้ความรู้จาก การเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนนักศึกษา จัดโดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รวบร่วมโดย  รุ่งนภา  คันธนู
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Jul 14@ 19:18:59 ICT (638 ครั้ง)
(มีต่อ... | 14347 ไบต์ | 1 ข้อคิดเห็น | KM_2556 | จำนวน: 0)
KM_2556: การทำปุ๋ยหมัก
การจัดการความรู้

การให้ความรู้ จากประสบการและการค้นคว้าเพิ่มเติม โดย นายเกษม ปินใจคำ

เรื่องที่ 1  การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ Dmx จากเศษพืช และขยะสด
เรื่องที่ 2  วิธีทำปุ๋ยหมักด้วยเปลือกผลไม้
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Jul 14@ 19:17:36 ICT (619 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4053 ไบต์ | 1 ข้อคิดเห็น | KM_2556 | จำนวน: 0)
KM_2556: การเดินท่อน้ำเบื้องต้น
การจัดการความรู้การให้ความรู้จาก สำนักงานประปาเขตสุวรรณภูมิ ในการเข้าเยี่ยมชมหารือ และให้ความรู้ 
เรื่อง การเดินท่อน้ำเบื้องต้น 
รวบรวมโดย คุณสรรค์ชัย ธนศุภเดช
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Jul 14@ 19:12:05 ICT (1067 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8126 ไบต์ | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | KM_2556 | จำนวน: 5)
กิจกรรม: ภาพกิจกรรม 7 ส.
กิจกรรมอื่นๆ ภาพกิจกรรม 7ส.
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 23 Apr 13@ 15:30:12 ICT (10010 ครั้ง)
(มีต่อ... | 832 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | กิจกรรม | จำนวน: 0)
กิจกรรม: การฝึกอบรมโครงการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2555
กิจกรรมอื่นๆ การฝึกอบรมโครงการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 29 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บันทึก admin เมื่อ Sunday 01 Jul 12@ 23:24:21 ICT (2313 ครั้ง)
(มีต่อ... | 12608 ไบต์ | 1 ข้อคิดเห็น | กิจกรรม | จำนวน: 0)
งานสัมมนา: โครงการพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปี 2555
สัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปี 2555
21-22 มกราคม 2555 ณ บ้านปลาโลมารีสอร์ท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้บันทึก admin เมื่อ Sunday 01 Jul 12@ 23:00:58 ICT (1202 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2463 ไบต์ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | งานสัมมนา | จำนวน: 0)
การจัดสถานที่: การจัดสถานที่พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554
การจัดสถานที่ การจัดสถานที่พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 30 Mar 12@ 23:18:45 ICT (1525 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2967 ไบต์ | 18 ข้อคิดเห็นต่างๆ | การจัดสถานที่ | จำนวน: 0)
กิจกรรม: พิธีรับมอบจักรยานสีขาวและปลูกกล้วยไม้ในสวนสุขภาพ
กิจกรรมอื่นๆ พิธีรับมอบจักรยานสีขาวและปลูกกล้วยไม้ในสวนสุขภาพ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 มหาวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรม "สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2554 เวลา 09.00-10.30 น. ณ อาคารอำนวยการและสวนสุขภาพ ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ อธิการบดีจะส่งมองจักรยานสีขาวให้กับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้แทนนักศึกษา และมีกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้ในสวนสุขภาพ และบริเวณโดยรอบของอาคารเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 30 Mar 12@ 22:50:01 ICT (1037 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2193 ไบต์ | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | กิจกรรม | จำนวน: 0)
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษจิกายน 2014 >>

อัง พฤ อา
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 49
คำแนะนำ: 17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
· 1: ใบอนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่
· 2: มาตรฐาน 7ส.
· 3: คำขอสำรองที่จอดรถ
· 4: ขอใช้จัดสถานที่
· 5: แบบขอใช้บริการยานพาหนะ2052
· 6: ป้ายสำรองที่จอดรถ
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540