เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
42815460
คน ตั้งแต่ May 2010
KM 2559: การให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า โดย บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
การจัดการความรู้
การให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า โดย บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่

นายศรายุทธ  เอี่ยมอิทธิพล หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ได้แจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้แผนกแต่ละแผนกส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุงได้มีความเห็นให้นำเสนอในเรื่องงานระบบไฟฟ้า โดยให้   บริษัท   อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า

เช่น หลอดไฟขาด หลอดไฟเสียทำอย่างไร และวิธีการเปลี่ยนและเช็คหลอดไฟทำอย่างไร ซึ่งช่างบริษัท อินโนเวชั่นฯ ได้อธิบายว่า หลอดไฟถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของทุกครัวเรือนเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสว่าง ซึ่งก่อนอื่นจะต้องแจ้งว่าหลอดไฟที่เราใช้กันในบ้านทั่วไปจะมีการใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. หลอดไฟที่เป็นแนวยาว หรือหลอดดวงกลมเหมือนโดนัท ที่ใช้คอมปิดทับเพื่อความสวยงาม
 
2. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟชนิดนี้จะกินไฟน้อยลง เพราะเป็นหลอดไฟขนาดเล็ก แต่ให้กำลังไฟส่องสว่างสูงขึ้น มีทั้งหลอดตะเกียบ หลอดเกลียว เป็นต้น

ซึ่งการให้ความรู้ของช่างบริษัท อินโนเวชั่นฯในครั้งนี้จะให้ความรู้ 2 เรื่อง คือ

1. วิธีการตรวจเช็คหลอดไฟด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีส่วนประกอบภายในหลอดไฟหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนคือ ตัวหลอดไฟ สตาร์ตเตอร์ บัลลาสต์ ซึ่งจะแนะวิธีการตรวจสอบหลอดไฟดังนี้

1.1 การตรวจหลอดไฟ
อาการที่เราจะพบบ่อยคือการเสื่อมสภาพของหลอดไฟ สักเกตุได้จากมีสีดำที่ขั้วหลอด หรือถ้าหากเปิดไม่ติดแต่ดูที่ขั้วยังไม่ดำก็อาจจะหมุนหลอดออกมาแล้วใส่ไปไหม่ ขั้วอาจจะหลวมก็ได้ หรืออาจจะลองไปสลับดูกับชุดอื่นในบ้านที่มีก็ได้

1.2 การตรวจสตาร์ตเตอร์
สตาร์ตเตอร์เป็นอุกรณ์ที่ไม่สามารถดูจากภายในได้ว่าเสียหรือไม่เสีย ต้องทำการทดลองการสลับการใช้งานกับหลอดไฟชุดอื่น ถ้าไม่ติดก็แสดงว่าเสียต้องหามาเปลี่ยนใหม่

1.3 การตรวจบัลลาสต์ 
เมื่อเราต้องการตรวจสอบว่าบัลลาสขาดหรือไม่ จะต้อใช้ไขควงวัดไฟที่ขั้วบัลลาสต์เมื่อทำการแตะที่ขั้วทั้งสองแล้วถ้ามีไฟถือว่าปกตอดี แต่ถ้าไม่มีไฟแดงว่าบัลลาสเสีย ให้หามาเปลี่ยนใหม่

2. วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเอง  ซึ่งคิดว่าทุกบ้านคงจะเจอเมื่อหลอดไฟเสีย แต่เราจะมีวิธีเปลี่ยนหลอดไฟอย่างไร 

ซึ่งวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันเพราะหลอดไฟมีหลายชนิด เช่น

2.1  การเปลี่ยนหลอดแบบขาสปริงเกอร์
ตรงบริเวณขั้วหลอดไฟจะเหมือนกับหลอดแบบขาทั่วไป มีวิธีการเปลี่ยนคือ ให้ดันไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วจึงดึงลง จากนั้นนำหลอดใหม่มาใส่ให้ดึงข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปก่อน และค่อยมาใส่อีกข้าง

2.2  การเปลี่ยนหลอดแบบขาทั่วไป
ขาหลอดไฟจะเป็นลักษณะการหมุนเกลียวลงล็อค เราจะมีวิธีการคือเวลาถอดให้หมุนหลอดไปมาให้ขาหลุดออกจากล็อคทั้งสองข้างแล้วค่อยดึงลงมา เมื่อจะใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปก็เริ่มทีละข้างด้วยการหมุนให้เข้าล็อคเหมือนเดิม

2.3  การเปลี่ยนบัลลาสต์
ให้ทำการปิดสวิทซ์ไฟก่อนจากนั้นก็ถอดฝาครอบออก ตัวบัลลาสต์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นใช้ไขควงปากแบบถอดขั้วต่อสายลับลาวต์ แล้วดึงสายออกไขเอาบัลลาสต์ออกมา แล้วนำตัวใหม่มาใส่แทนที่แล้วไขสกรูให้แน่นต่อสายเข้าไปเหมือนเดิม

2.4  การเปลี่ยนสตาร์ตเตอร์
ให้ทำการถอดสตาร์ตเตอร์ของเดิมออกมาก่อน ให้หมุนสตาร์ตเตอร์ออกจากล็อคแล้วปลดออกใส่อันใหม่เข้าไป ให้หันด้านที่มีขั้วเสียบข้าไปในช่องเดิมแล้วหมุนให้แน่นก็เสร็จเรียบร้อย

2.5  การเปลี่ยนหลอดไฟประเภทหลอดตะเกียบ
เราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีสตอร์ตเตอร์และบัลลาส เมื่อหลอดเสียก็แค่หมุนเกียวเอาหลอดไฟเก่าออกแล้วใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปหมุนให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบหลอดไฟและการแก้ไขนั้นทำด้วยตัวเองไม่ยาก สะดวกและรวดเร็วกว่าเราให้ช่างภายนอกมาเปลี่ยนให้ หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ได้ทำการขอบคุณช่างของบริษัท อินโนเวชั่นฯที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้เมื่อเกิดหลอดไฟเสีย
ติดประกาศ Saturday 22 Jul 17@ 18:42:00 ICT โดย admin
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการความรู้
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการความรู้:
การเป็นวิทยากรด้านการจัดการพลังงาน

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความรู้

เสียใจบทความนี้ไม่มีข้อเสนอแนะ
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540