เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
24504226
คน ตั้งแต่ May 2010
ความเห็นต่อข้อความนี้

??????? 574
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 25 Jun 14@ 11:10:43 ICT

"The Total Introduction Of The UGG Boots,Uggs normally wear around australia and also Nz within the last ninety many years in which these were worn with regard to much logical reasons,The ugg boot are manufactured from diploma,A pair of boots are produced in such a way, that the fleece is within the footwear,A few of the great things about the actual Uggs tend to be: They assist to control the temperature with the trunk,Considering that the wool can be a normal temperature, it helps to maintain the charge in the body's temperature stage,Which means that during the cold months, it can help feet to keep cozy, while in the summertime, it can help the feet to stay awesome, The degree helps as well to keep the feet dried out constantly and also diploma offers natural qualities to maintain the actual dampness from the skin,However this is not just a water proof sneaker and can get soaked when soaked inside water,This is why which it became a wellliked option for the expert surfers to use the particular Ugg boot when they completed searching as well as came upon land, The actual sheepskin also contains lanolin, which assists to help keep feet sleek and gentle,It's also mild about people with feet breakouts regarding epidermis difficulties on their ft and also thighs,The particular Uggs could be worn easily with no clothes as well, The Ugg boots are incredibly favored by celebs also, simply because they have so many rewards,Many celebs including Sarah Jessica parker as well as Ophrah Winfrey have got assisted to produce the actual Ugg boot popular,There are numerous suppliers that will make the Ugg boot and these are simply all over the world,There are various designs regarding females Ugg boots and kid's Uggs too,The particular uppers with the Ugg boot are manufactured along with diploma as the bottoms with the boot styles are made from plastic or perhaps a few synthetic substance, Uggs are available in lots of models, although the sewing is normally obvious on the uppers,These Discount UGG Boots,are also obtainable in plenty of shades as well as in several lengths as well as measurements,Ugg footwear is fashionable as rearfoot duration, leg length and even middle of the leg size footwear,There are plenty of shop which promote these sneakers,Many of the suppliers associated with Ugg shoes also promote these over the internet,A number of the manufacturers provide a restricted one year warrantee for their shoes towards production problems simply, Although the footwear is fairly resistance against grime and dirt, they would also need to end up being cleaned every now and then to make sure that they will be very durable,70% OFF, Uggs On Sale At Wholesaleuggsonsale,Com Online Store ! Both Classic Uggs Clearance And New Uggs Sale,UGG Boots Clearance Sale In The Same Quality Products With The Lower Price,Uggs normally wear around australia and also Nz within the last ninety many years in which these were worn with regard to much logical reasons,The ugg boot are manufactured from diploma,A pair of boots are produced in such a way, that the fleece is within the footwear,A few of the great things about the actual Uggs tend to be: They assist to control the temperature with the trunk,Considering that the wool can be a normal temperature, it helps to maintain the charge in the body's temperature stage,Which means that during the cold months, it can help feet to keep cozy, while in the summertime, it can help the feet to stay awesome, The degree helps as well to keep the feet dried out constantly and also diploma offers natural qualities to maintain the actual dampness from the skin,However this is not just a water proof sneaker and can get soaked when soaked inside water,This is why which it became a wellliked option for the expert surfers to use the particular Ugg boot when they completed searching as well as came upon land, The actual sheepskin also contains lanolin, which assists to help keep feet sleek and gentle,It's also mild about people with feet breakouts regarding epidermis difficulties on their ft and also thighs,The particular Uggs could be worn easily with no clothes as well, The Ugg boots are incredibly favored by celebs also, simply because they have so many rewards,Many celebs including Sarah Jessica parker as well as Ophrah Winfrey have got assisted to produce the actual Ugg boot popular,There are numerous suppliers that will make the Ugg boot and these are simply all over the world,There are various designs regarding females Ugg boots and kid's Uggs too,The particular uppers with the Ugg boot are manufactured along with diploma as the bottoms with the boot styles are made from plastic or perhaps a few synthetic substance, Uggs are available in lots of models, although the sewing is normally obvious on the uppers,These Discount UGG Boots,are also obtainable in plenty of shades as well as in several lengths as well as measurements,Ugg footwear is fashionable as rearfoot duration, leg length and even middle of the leg size footwear,There are plenty of shop which promote these sneakers,Many of the suppliers associated with Ugg shoes also promote these over the internet,A number of the manufacturers provide a restricted one year warrantee for their shoes towards production problems simply, Although the footwear is fairly resistance against grime and dirt, they would also need to end up being cleaned every now and then to make sure that they will be very durable,70% OFF, Uggs On Sale At Wholesaleuggsonsale,Com Online Store ! Both Classic Uggs Clearance And New Uggs Sale,UGG Boots Clearance Sale In The Same Quality Products With The Lower Price," ??????? 574 http://www.africmin.net/NewBalance574/


ชื่อคุณ: บุคคลทั่วไป [ สมาชิกใหม่ ]

เรื่อง:


ความเห็น:

HTML ที่สามารถใช้ได้:


[ ย้อนกลับ ]
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540