เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
24504947
คน ตั้งแต่ May 2010
ความเห็นต่อข้อความนี้

?????????
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 21 Aug 14@ 18:57:14 ICT

Tribal Tattoos For Men That Helps To Show Their Strength And Power Tribal tattoo designs concept starts from ancient cultures it's also used to make different between different tribes. You can express yourself using these tribal designs and these tattoo are made using ink on body. There are lot of tattoo are each tattoo has their own importance and meaning people get these on their body for various reasons. Some used these tattoo to signify position and achievements, some for spiritual, magical or marriage rituals. Best tribal tattoos are designed using bold and solid lines and a person most likes the glowing flames. Men's tribal tattoos are designed to show their strength and power and in these category tattoos are coming like weapons. These had different meanings but they always revealed the status of the owner and were never made without meaning. Tribal designs for men symbolize power and at the same time good nature. Modern people are not aware about different tribal tattoos for men that are available in market. Some of these styles include; Samoan, Hawaiian, Maori, Haida, Japanese, Polynesian and Egyptian. One of the most famous types of body ink is back tattoos for men. Tattoo designs and body art are widely used to make different between tribes and cultures. One of the more popular back tribal tattoos for men is the upper back tattoo. In these tribal tattoos designs are stretched from one shoulder to other and go down to shoulder blades and its give you perfect looks. Small tribal tattoos are usually liked by women because it's give them attractive looks and take less space. Women normally like these tattoos in navy blue and black colors. These tribal tattoos are already popular in ladies because they can show this by wearing low cut jeans and bikinis. Back tribal tattoos are also visible in less formal settings. The first category of tattoo that is so popular with women is the cute attractive tattoos that epitomize a lot of the positive attributes that a lot of women aspire to have. Popular tribal tattoos for women are flower, fairy, butterfly and heart tattoos. Samoan tattoo designs could well be a niche on its own given the complexity and nature of the tattoo patterns. Samoan tribal tattoos are usually covering the large part of your body. The tusk is sharpened to a very fine point with a piece of coal before being attached to a stick and a turtle shell. Samoan tribal tattoo designs are also known as tatatau and these are combination of lines and shapes and black ink used to make these on your body. Samoan tribal tattoos are mostly worn by high ranked women and use it to show their rank. After some time men also start to wear these tattoos. Ancient people have used these tattoo to depict symbol of rights, rank and devotion. These tattoo are also symbol of award and security. There are large ranges of female tribal tattoo are available in market and most the women like to get flower tattoo on their body. Flowers make a good idea for these tattoo designs, as they give a lighter aura compared to other designs. Butterflies are portraying the natures of woman; they are delicate beauty and attract everyone. Tribal tattoo designs for women meaning is represented differently by different person; the main reason is butterfly has countless intricate to general meanings and all that can be correct. Author is an executive with Tribal Tattoos. For future info visit Female Tribal Tattoos ????????? http://www.gardsjokultur.se/boende_10.html


ชื่อคุณ: บุคคลทั่วไป [ สมาชิกใหม่ ]

เรื่อง:


ความเห็น:

HTML ที่สามารถใช้ได้:


[ ย้อนกลับ ]
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540