เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
21537199
คน ตั้งแต่ May 2010
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

??????? ????? (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 15 Apr 14@ 14:17:57 ICT
??????????????????????????????????????€?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????c?????????????????????????????????????????€??????????????????c??????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????€??????????€???????????????????????????????????????????€??????????????????€??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????f????????€??--??????????????????????????- [url=http://www.clinicaveterinariabologna.it/newbalancesale/]??????? ?????[/url] ??????? ????? [www.clinicaveterinariabologna.it]


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


????? ??????? (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 20 Apr 14@ 01:42:00 ICT
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????€??????????????????????????????????€???????????????????€????????????????€????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????€???????????????????????????????????????????????????? ????????€????€???????€????€?????????€????????????????????????????€??????????????????????€????????????????????????c?????????????????????????????????€?????????????????????????€????????????????€??????????€?????????€???????????????????????????c??????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????€???????????????????? ??????????????????????????€??????????????????€????????????????????????????????????????????????????????????????????????????€??????????€????€??????????€?????????????€????€???????????????????????????????€???????????c???????????????€???????????????????????????????????????????€?????????€???c?????????????????????€?????????€?€?????????? ??????????????d??????? ???????€ 208 ????????????????????? ????????€????00%????????00??€???????????????$? ????? ??????? http://www.liquidhandling.ca/adidasshoessale.html


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


????? ????? (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 23 Apr 14@ 09:00:41 ICT
???????????????????????€????????????????????????2?????????????????????????????????????????????????????€????????????????????????????€????????????c?????????€? [url=http://www.liquidhandling.ca/adidasshoessale.html]????? ?????[/url] ????? ????? [www.liquidhandling.ca]


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


www.juhimawari.com (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 02 May 14@ 03:13:32 ICT
************************************************ ????c??€???????????€???€??????????? ????c??€???????????€???????????????????????????????????? ?????€?014????5??????????????? ????c??€???????????€?????????????????????????€? ???????????????????????????????????€?????????????????????????????????????????????€? ************************************************ ?????????????? ?????€??????????€? ?????€??????????????????????????????????????? ?????€???????????????? ???????????€? ?????€€ .?€ 34,650- ????€?????????????????????? ????????????????????????????c????????????€? ????????????????????? ????????????????????????????????€? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????€????????€????????????????????????????????? ????????????????? ???????????€?????????? ??????????????????????????€? ????c?????????????????????????????????€? ?????????????????????????? ????????????????????€??????e??????????????????€? ???????????????????????€??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????€??????????????????????????????? . ************************************************ ?€ ???????????????????????€?+ ??????????????????????????€????????????????????????????????????????€? ????????????????????€?€????????????????€?€? ?????????????????????????????????????????????????????? [??????]??????????????????????????????????? [url=http://www.juhimawari.com]www.juhimawari.com[/url] www.juhimawari.com [www.juhimawari.com]


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


www.poppukyan.com (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 07 May 14@ 05:03:50 ICT
????c????????????????????????€??????????????????????????????????????????€???????????????????€??????????????????????????????????€??????????????????€?????????€??05??€??????€??????????? www.poppukyan.com http://www.poppukyan.com


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


??????? 574 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 17 May 14@ 11:59:34 ICT
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????€?????????????????????????????????????????????????????????????€? [url=http://www.ukcoffeeevents.co.uk/NewBalance1400/]??????? 574[/url] ??????? 574 [www.ukcoffeeevents.co.uk]


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


??????? 996 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 18 May 14@ 10:29:02 ICT
???????????????????????????????????????????????€???????????????????????????c????????????????????????????????????€? ??????? 996 http://www.4d-corner.de/NewBalance996/


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


???????????400 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 27 Jun 14@ 04:42:11 ICT
Passion Of High Heels, High heels have quite a different and interesting history,They were actually created as a rider's shoes as normal flat shoes would always all out of the stirrups and a high heeled shoes would help to catch into the stirrups and ensure that the riders would not always fall off of the horse, but have some sort of leverage when trying to stay on,Even today these rider shoes are manufactured in a same way with the high heels and these are also the same as all cowboy boots that also have this look for the exact same reason as cowboys also spend a great part of their time on horses and required specialized shoes to make sure that they stay in place and have a good enough grip,Women started to wear high heels in around the time of 1533, when the Duke of Orleans's wife who was extremely short asked a specialized cobbler to create some high heel shoes for her, so that she could look little bit taller in the company of others,After that the trend of high heels spread as an epidemic among every woman,Shoes of every type and style were available in the shops,They would get come in many bright colors like pink, red, green and many other colors,Even they were decorated with large bows made of ribbons and roses which were very huge,Heels of that time were not as comfortable as they are now, also they have more good looks classy touch in them,With the passage of time men stopped wearing heels and it was only women who continue to wear them in many shapes and sizes as a fashion statement and to add to their overall sex appeal,Over the years there were many types of high heels that come in and out of fashion,For example from platforms to stilettos to high heels all are women best friends, women love to wear them and flaunt their sexy legs as they make her look taller, slimmer, voluptuous, and in perfect shape,Heels come in many forms, like low length, medium length and high length,You can wear any of them depending on your comfort level or the type of outfit that you are wearing,The only reason why women wear them is "look",You can look stylish, attractive, fashionable and trendy,These days' heels have become taller, sleek and thinner,Some women do not enjoy wearing high heels as they feel uncomfortable in them whereas others who have been wearing them from years can't do without them as they have now become an integral part of their life,It is not at all difficult to walk in them all you need to do is practice hard and you can also become an expert,high heels are in fashion since 1533 high heels High heels have quite a different and interesting history,They were actually created as a rider's shoes as normal flat shoes would always all out of the stirrups and a high heeled shoes would help to catch into the stirrups and ensure that the riders would not always fall off of the horse, but have some sort of leverage when trying to stay on,Even today these rider shoes are manufactured in a same way with the high heels and these are also the same as all cowboy boots that also have this look for the exact same reason as cowboys also spend a great part of their time on horses and required specialized shoes to make sure that they stay in place and have a good enough grip,Women started to wear high heels in around the time of 1533, when the Duke of Orleans's wife who was extremely short asked a specialized cobbler to create some high heel shoes for her, so that she could look little bit taller in the company of others,After that the trend of high heels spread as an epidemic among every woman,Shoes of every type and style were available in the shops,They would get come in many bright colors like pink, red, green and many other colors,Even they were decorated with large bows made of ribbons and roses which were very huge,Heels of that time were not as comfortable as they are now, also they have more good looks classy touch in them,With the passage of time men stopped wearing heels and it was only women who continue to wear them in many shapes and sizes as a fashion statement and to add to their overall sex appeal,Over the years

อ่านความเห็นต่อ...


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


???????????400 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 28 Jun 14@ 19:28:07 ICT
"Jimmy choo handbag, Balenciaga handbag, Gucci handbag-This is the right choice,How do you judge people?? Is it through the way of talking or is it through their body posture,Different people have different opinion,But here we judge one's personality by the Handbag they are carrying,There is flood of handbags floating in the market,It has become very difficult to choose the right kind of handbag which matches one's personality,So to ease out this difficulty we have researched and found some colors according to which you may purchase right kind of handbag,If you are a fun loving, amiable and approachable woman then you should always go for bright colors like purple pink, green and blue,Woman with extrovert and gregarious attitude would always choose these colors,Woman with introvert nature tend to choose black and brown colored handbags and are often misunderstood as being arrogant and reserved,Woman carrying these handbags are considered to little shy at first time but tend to open up after some time,So you see how the colors reveal your attitude,Thus, it's very important for all of us to choose the right attitude so that no one should have any misunderstanding,There are varieties of handbags available in the market,Big brands like Jimmy choo, Balenciaga, Gucci are offering wide range of handbag,So don't think too much and don't compare your current bag with your attitude,It's time for you to showcase your attitude with the right kind of handbag or rather the right color of the handbag,Hurry and grab the right color for yourself and have a right attitude,luxurynavim is an online designer handbags shop with latest and trendy collection of all the best brands for women handbags,The collection with brands include , , and many more brands,Visit us at for your getting the best one,How do you judge people?? Is it through the way of talking or is it through their body posture,Different people have different opinion,But here we judge one's personality by the Handbag they are carrying,There is flood of handbags floating in the market,It has become very difficult to choose the right kind of handbag which matches one's personality,So to ease out this difficulty we have researched and found some colors according to which you may purchase right kind of handbag,If you are a fun loving, amiable and approachable woman then you should always go for bright colors like purple pink, green and blue,Woman with extrovert and gregarious attitude would always choose these colors,Woman with introvert nature tend to choose black and brown colored handbags and are often misunderstood as being arrogant and reserved,Woman carrying these handbags are considered to little shy at first time but tend to open up after some time,So you see how the colors reveal your attitude,Thus, it's very important for all of us to choose the right attitude so that no one should have any misunderstanding,There are varieties of handbags available in the market,Big brands like Jimmy choo, Balenciaga, Gucci are offering wide range of handbag,So don't think too much and don't compare your current bag with your attitude,It's time for you to showcase your attitude with the right kind of handbag or rather the right color of the handbag,Hurry and grab the right color for yourself and have a right attitude,luxurynavim is an online designer handbags shop with latest and trendy collection of all the best brands for women handbags,The collection with brands include , , and many more brands,Visit us at for your getting the best one," ???????????400 http://www.kautharbank.net/image/archives_tag/nb1400


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


????????? ????? (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 12 Aug 14@ 12:56:36 ICT
Harivansh Rai Bachchan-gem of a Poet Harivansh Rai Shrivastav alias Bachchan's literary genius has not gone unappreciated. This noteworthy poet, who belonged to the Chhayavaad literary movement, is best known for his early work Madhushala poetry. The book was followed by Madhubala 1936, and Madhukalash 1937 making it a very successful and popular trilogy. Harivansh Rai Bachchan was a clear forerunner. Very few people know that he was the first Indian to complete a Ph.D in English Literature from Cambridge, where he did a Doctorate on W.B. Yeats and Occultism. In the Madhushala trilogy, which is called "a rhapsody on wine and joy of living" he gives a strong underlying message. The poet establishes that the book is about the meaninglessness of ambitions, greed, bigotry and intolerance in religion. With the poetic irony and challenging conventionalism he gave Hindi poetry a completely new dimension. The death of his first wife Shyama due to TB had an everlasting impact on his thought process and his works. The grief and pessimism are well expressed in his lyrics he penned during that time. His poetry usually began with a cry of loneliness and ended with an assurance of a better tomorrow. The resonant imagery of the lyrics by Bachchan revolves around darkness and light. Critics have praised Bachchan generously for the poetic rhythm and ennui people suffer in Madhushala. On the other hand, his work Nisha Nimatran remains a moving poetic do*****ent of tragedy and suffering. Ekant Sangeet Song of Loneliness that was written after Nisha Nimatran was written during the years of 193839 when he was going through terrible mental crisis. The poetry in the book reflects his sensitivity and grimness effectively. Also, his simple, conversational Hindi brought the language of Hindi poetry closer to common Hindi bhasa usage. Bachchan never really used difficult, puritan words and tactfully bent conversational Hindi to skillfully express his innermost sentiments, dilemmas and problems. In the process, Bachchan very skillfully made his unique style and diction. The numerous awards that he garnered include Akademi award, The Soviet Land Nehru Award, Padma Bhushan, The first Saraswati Samman winner and the AfroAsian Writers' Conference Lotus prize. Many of Bachchan's ebooks can be downloaded for free. So book lovers what are you waiting for? Just dip into this deep treasure of Hindi Literature and you are sure to be delighted. Anju Batra is a writer based in India. She like to write on Social and cultural subject. She has writer lots of Articles on the subject of Download PDF and Buy Books Online. ????????? ????? http://www.gardsjokultur.se/mekft.html


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


??????? ????? 574 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 20 Aug 14@ 07:44:48 ICT
Be Adventurous And Get A Tattoo The New Year was merely a few weeks ago and this would certainly represent for some an adjustment in lifestyle or a change in the way they live their lives. Some want to enhance their habits while others want to be a lot more active and adventurous. For couples, the exact same additionally applies. Relationships tend to come to be inactive or even uninteresting, the much longer your relationship lasts. Occasionally, all of us require something to bring back a dull partnership and rejuvenate the impressive and fun times you once had. And since it's Valentine's month, this is the best possibility to present something new in your partnership. Right here's a few concepts that you can easily try to present some fun and new things in a couple's life. Harsh enjoyable can easily always obtain the blood pumping. Attempt taking place a couple's sky diving or wild water rafting task. These thrilling and absolutely unheard of kinds of valentine dates will encourage the couple to be a lot more adventurous and may also open up brandnew opportunities of fun tasks for you and your unique somebody. While this might appear to be too much for some couples, those that give it a try will certainly find that it actually helps improve their relationship because of the distinct encounter that they are providing together. var CasaleArgs new Object;CasaleArgs.version 2;CasaleArgs.adUnits "6,4";CasaleArgs.casaleID 129019; An enjoyable idea would certainly be knowing how to dance salsa. As numerous have actually stated, salsa is the dance of enthusiasm, intimacy and love. Salsa is a sort of dancing for couples and needs that you dance very close with your companion. It's additionally all about assisting your companion and producing a smooth rhythm between the two of you. Dance is a great way to create a brandnew spark with your loved one since you utilize your body language to transmit enthusiasm and passion. Moreover, women naturally love to dance, and when a guy takes that extra initiative to know a complicated dance design like salsa, it reveals resolution, guts, and dedication. These are two very attractive high qualities to females. If exercisings are not your point, an oneofakind suggestion that you and your partner can do this Valentine's Day is obtaining couples tattoos! A lot of tattoo stores have many recommendations about the different possibilities for tattoo. In fact, you don't even need to be matching tattoos. The encounter alone of obtaining tattoos together is a fun and entirely stimulating task. If you're uncomfortable with obtaining tattoos as a result of the pain, there are now desensitizing cream for tattoos that you can purchase overthecounter. You apply the numbing cream straight on the area of the skin where the tattoo will be put and permit it the cream work after many minutes. Ache will not be a problem and now you may get that couples tattoo you want! There are many different activities you can do with your loved one on Valentine's Day other than the usual dinner and a film established. Be adventurous and try something new. This simply might be the exact point you need to take your relationship to the next degree! To understand much more on just how numbing tattoo cream functions, Justine Keeley is an online publisher of lots of wellness, leisure and health and fitness connected websites. ??????? ????? 574 http://www.edstam.se/index.htm


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


???????6 (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 24 Sep 14@ 19:43:10 ICT
Humour Makes Life Enjoyable Humour has great importance in life and it makes person's life interesting and enjoyable. Humour is the propensity of particular cognitive incidents to provide amusement and provoke laughter. Humour is the quality to make something laughable. If you get pleasure and amusement by getting something then you must accept the fact that this thing really exists. All people don't have same way to laugh at life and it shows that all of them have different sense of acceptance. Some people accept things very easily and some take time. People see things differently and so meaning of humour is different for everyone. Sense of humour depends on person's point of view. Sometimes we go through very tough situations in life but later on when we remind the same situation we may found it humorous. This is because of change in our perspective.var CasaleArgs new Object;CasaleArgs.version 2;CasaleArgs.adUnits "6,4";CasaleArgs.casaleID 129019; Sense of humour is a very precious thing in life and you can make your life more enjoyable and stress free by increasing this sense. There are so many incidents in life that we find funny. Sometimes we laugh at jokes said by any person and sometimes we laugh at any other incident. Everyone has some funny incident in life. Here is one such incident from my life. It is an incident when I was studying in 7 or 8 standard and after recess we were waiting for teacher to come in class. Some students were playing cricket with notebook and eraser, some were chitchatting and some were singing songs. All were busy in some activities. At that time our class became very noisy. I was also a very notorious student but don't remember that what I was doing at that time. But suddenly pindrop silence occurred in class and I saw that someone was there. He was not out teacher but our school principal. Principal was very strict and always had a scale in his hand to beat students. Discipline of our school got improved because of him. Our classroom was on the first floor and his office was on ground floor exactly below our classroom. So, after entering in the class, he asked from first student... "what lies underneath?" He asked this because we were making so much noise even after knowing that principal's office is just below our classroom. So, that guy did not respond with his head low. Principal gave a big one to his hand with the scale. Then he asked same question to every other student but all of them kept quiet facing down and got a big slap on their hands. Like this when the principal asked same question from a girl, she actually started looking below the bench and tried to search something. But when she did not find anything, she answered the Principal "nothing is there". On this answer, all students in class started laughing and as a result she got two tight slaps on her hand. So, these types of small incidents sometimes make us laugh and become memorable for us. For more short funny jokes and incidents like this please visit my blog on good jokes and Santa banta jokes [url=http://www.neozensoft.com/air-jordan6.asp]???????6[/url] ???????6 [www.neozensoft.com]


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]


Re: Coach Outlet Online (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 17 Nov 14@ 07:24:56 ICT

Washington Senior http://www.michaelkorsoutletstore.in.net/ [www.michaelkorsoutletstore.in.net] Fellow independent research http://www.outletonline-michaelkors.com/ [www.outletonline-michaelkors.com] organization Center http://www.michaelkorshandbags.in.net/ [www.michaelkorshandbags.in.net] for http://www.burberryoutlet.eu.com/ [www.burberryoutlet.eu.com] Strategic and Budgetary Assessment, John Stephen Leen said the air show on http://www.burberryoutlet-online.in.net/ [www.burberryoutlet-online.in.net] the 11th is widely regarded as the beginning of "the F-31 coming-out party." He said: "This shows the momentum http://www.poloralphlaurenoutlet.in.net/ [www.poloralphlaurenoutlet.in.net] greater the distance between the http://www.michaelkorsoutlet.in.net/ [www.michaelkorsoutlet.in.net] aircraft play a leading role in recent times if you really let it fly, that's an important event in http://www.polo-ralphlauren.in.net/ [www.polo-ralphlauren.in.net] national http://www.michael-kors-outlet-online.us.com/ [www.michael-kors-outlet-online.us.com] efforts to http://www.michaelkorsoutlet-online.us.com/ [www.michaelkorsoutlet-online.us.com] expand a method of combat aircraft for domestic demand is on display,. http://www.oakleysunglasses.jp.net/ [www.oakleysunglasses.jp.net] do some cool action at http://www.oakley-sunglasses.in.net/ [www.oakley-sunglasses.in.net] the air http://www.oakley--sunglasses.in.net/ [www.oakley--sunglasses.in.net] show. http://www.raybansunglasses.in.net/ [www.raybansunglasses.in.net] this is an opportunity to show off. http://www.rayban-sunglasses.in.net/ [www.rayban-sunglasses.in.net] "[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540