เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
21045706
คน ตั้งแต่ May 2010
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

??????? 996 ??? (จำนวน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 12 Aug 14@ 12:56:32 ICT
The Waning Presence of Poetry in Society Throughout history, poetry has had a meaningful part in the methods we connect to one another. As a result of poems, we have been able to improve each of our chances of courting the opposite sex, congratulating someone special on an victory or just simply seeking the beauty as well as greatness of playing with the very supernatural energy of words.Poetry totally is so effective, that many of us can attain a person's heart in ways that very few alternative things does. Previously, poetry helped to interact people with their evocative qualities. It was before typical for guys to present females with gorgeous poetry and flowers as a considerate meaningful gesture. A literary art form, poetry was generally utilized to tell stories, narratives, plays or other pleasurable epics. Sadly now many of the enchanting qualities of poetry have been trumped by greater touchable presents and recreational activities for example desktops along with the Internet service. The general way of life of the society has presented a major fade in its utilization of poetry through its everyday. We see less children educating oneself the truly amazing poets of the past or existing, publication earnings have dropped dramatically in the past two decades on that specific subject, and miserably, the entire world generates less and less poets with each passing new day. I challenge not proclaim such type of writing is going to at some point become extinct, but we sure are going that horrific trail. We should definitely not disregard by any stretch the truly great successess created by this unique art kind to our current culture; a lot of people come across responses to their individual dilemmas, perhaps by analyzing or writing verses. In many different ways it can become a strong exit for our despairs; it will help to heal, soulsearch as well as dig deep into our internal character. Folks find inspiration inside the poetry, as it is so easy to become mesmerized with works by some of the excellent poets within the roots or history of the entire world for example T.S. Eliot, Emily Dickinson, Langston Hughes, William Shakespeare and many others who have transcended ages and whose masterpieces will live on endlessly much to the enjoyment of the audience, past, present as well as years to come. Poetry exists due to the reason that the civilization, by nature, provides thoughts for instance love, romance, feeling, terror, misery, ferocity, animosity, shame, excitement, lust, kindness, pain and difficulty simply to name a few. Anne Frank once suggested, "Paper is more patient than man". I believe strongly that her quote sums it all up in regards to poetry today; we have to show affection as well as accept the attractiveness of the way they are set into terms. The digital period has, in lots of manners, played a big role in why there is always significantly less interest in poetry some of the newer ages. Many individuals born beyond 1990 prefer to use time playing computer games, experiencing tv or browsing the world wide web rather then grasping onto the power and impression of the quality book or a beautiful poetry. We must urge firmly the development of technology, complemented handinhand by the continuance of the custom of understanding, whether it is on a paperback or a Kindle, we cannot permit poetry to completely disappear, we need to become enchanted once more with its one of a kind touch upon the individuality of the reader. Custom Poetry Company composes creative, beautiful and personalized poems for all special occasions. Some of the special occasions include: Bar Mitzvah Poems,Engagement Poems, New Baby Poems, Birthday Poetry, and candle lighting poem ??????? 996 ??? http://www.klf.nu/bannerinclude.asp


[ ตอบกลับ | หัวข้อ ]

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540