โครงการพัฒนาบุคลากร กองอาคาร ประจำปี 2552
วัน Friday 21 May 10@ 20:03:13 ICT
หัวข้อ: สัมมนา


 โครงการพัฒนาบุคลากร กองอาคาร
เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
30-31 มกราคม 2553 ณ บังใบ รีสอร์ท จ.ระยอง

บทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=1