การเป็นวิทยากรด้านการจัดการพลังงาน
วัน Tuesday 01 Jul 14@ 19:21:24 ICT
หัวข้อ: การจัดการความรู้


ให้ความรู้ในการเป็นวิทยากร ด้านการจัดการพลังงาน 
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556


หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม/สัมมนา เรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการจัดการพลังงาน เทคนิคการพูดอย่างไรไม่ให้บรรยากาศน่าเบื่อ  ผู้พูดต้องคอยกระตุ้นด้วยการนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหรือการนำสถานการณ์ในห้องประชุมมาเล่าสู่ผู้ฟัง  ทั้งนี้จะเป็นเรื่องขำขัน ตื่นเต้นและอื่นๆ 

ท่าทางในการยืนต้องตัวตั้งตรง  ปลายเท้าแยกพอประมาณ  การวางมือที่ไม่ได้ถือไมโครโฟนต้องยกเหนือระดับเอว  ระหว่างการพูดห้ามใช้มือในการล้วง แทะ แกะ หรือเกาเพราะจะทำให้เสียบุคลิกภาพ

สื่อนำเสนอ  ต้องมีการเตรียมตัวในส่วนของการทำสื่อให้น่าสนใจ  ข้อความชัดเจน หัวข้อในการนำเสนอครบถ้วนไม่เยอะเกินไปและอาจมีการนำรูปภาพประกอบ

หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดอมรม/สัมมนาดังกล่าว ทางกรมอนุรักษ์พลังงานได้มีการอบรมเป็นประจำหากมีโอกาสจะได้ขอให้ระดับหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานเข้าร่วมอบรมเนื่องจากมีประโยชน์ต่อการนำเสนองานในที่ประชุมหรือส่วนร่วมเป็นอย่างมาก

ประธาน ฯ เห็นชอบตามที่เสนอและเห็นว่าน่าจะมีการเชิญระดับหัวหน้าหน่วยงานมาประชุมร่วมกัน โดยเป็นการกระตุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานให้ต่อเนื่อง ดังนั้นขั้นตอนนี้ควรจะมีการนัดคณะทำงาน ฯ จัดทำแผนงานและกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานบรรลุผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป.บทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=21