โครงการพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปี 2553
วัน Sunday 14 Nov 10@ 13:36:47 ICT
หัวข้อ: สัมมนา


 โครงการพัฒนาบุคลากร กองอาคาร ประจำปี 2553
เรื่อง บทบาทกองอาคารสถานที่กับการพัฒนามหาวิทยาลัย
5-7 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก
บทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=4