โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันกำจัด ปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรค
วัน Sunday 22 May 11@ 17:25:35 ICT
หัวข้อ: สัมมนา


 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันกำจัด ปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรค
ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ผู้แทนหน่วยงานตลอดจนคนงานสวน แม่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ

บทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=9