เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
33700461
คน ตั้งแต่ May 2010
ร่วมสำรวจความคิดเห็น

Chloe


contemplate them rather handy, make an effort to appear like information within the What Video games Do I Perform in a Bridal Shower? vintage bridal dresses [www.dodress.net] vintage bridal dresses , or head over to lookup around the website. Providing marriage ceremony toasts on the groom and bride from the ideal gentleman and maid of honor prior to supper is served is customary at marriage ceremony receptions short prom dresses [www.dodress.net] short prom dresses irish dance dresses [www.dodress.net] irish dance dresses . As this can be a one particular in the life time celebration, designer wedding gowns [www.dodress.net] designer wedding gowns it"s critical to offer a unforgettable toast beach sun dresses [www.dodress.net] beach sun dresses designer *****tail dresses [www.dodress.net] designer *****tail dresses , be it humorous or intimate. Below are a few ideas to arising together with the ideal wedding ceremony toast. In advance of arising that has a speech black lace dress [www.dodress.net] black lace dress , you"ve got to take into account the tone on the marriage ceremony cheap homecoming dresses [www.dodress.net] cheap homecoming dresses , in addition to the personalities of equally the bride and groom. vintage style *****tail dress [www.dodress.net] vintage style *****tail dress In the event the bride and groom possess a very

ชื่อคุณ: บุคคลทั่วไป

เรื่อง:ความเห็น:

ไม่อนุญาตให้ใช้ HTML กรุณาเลือกใช้จากเครื่องมือที่ให้แทน


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540