เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
33642507
คน ตั้งแต่ May 2010
ร่วมสำรวจความคิดเห็น

Bryce


or youngsters. Some huge cash presented at Polish weddings typically goes on to the couple"s shared aspiration for his or her foreseeable future strapless dresses [www.dodress.net] strapless dresses tea length formal dresses [www.dodress.net] tea length formal dresses . Usually do not sense uncreative or generic when supplying dollars to some at their wedding ceremony; the newlyweds will value that you simply aided them obtain their goals. Look at hiding income in objects much like the Polish model of Russian nesting dolls for your humorous contact that is definitely a idea on the hat for the couple"s heritage. evening gown dresses [www.dodress.net] evening gown dresses WycinankiA wycinanki is really a a lot more classic Polish wedding ceremony present that may be handmade or obtained. A wycinanki is often a kind of rss built from paper slicing. Conventional wycinanki cuttings incorporate pictures of flowers , girls dresses [www.dodress.net] girls dresses petite *****tail dresses [www.dodress.net] petite *****tail dresses birds, hearts or deer and plenty of shades african bridal dresses [www.dodress.net] african bridal dresses. Offering

ชื่อคุณ: บุคคลทั่วไป

เรื่อง:ความเห็น:

ไม่อนุญาตให้ใช้ HTML กรุณาเลือกใช้จากเครื่องมือที่ให้แทน


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540