เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
33696861
คน ตั้งแต่ May 2010
"คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 631 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงคะแนนเองทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้

myjungleherbs (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 22 Dec 18@ 16:23:14 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


tibetwoodcut (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 25 Dec 18@ 10:46:48 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


primarknorway (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 25 Dec 18@ 20:42:27 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


zmianywfirmie (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 26 Dec 18@ 12:55:59 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


zketchy (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 03 Jan 19@ 21:55:32 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


annersroofing (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 06 Jan 19@ 00:18:19 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


canditatenext (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 12 Jan 19@ 02:43:33 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


multinutwraps (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 14 Jan 19@ 00:31:39 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


lapthelakes (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 21 Jan 19@ 07:06:15 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]

  • qzyfffff โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 30 Jan 19@ 12:24:26 ICT
  • qzyfffff โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 30 Jan 19@ 12:24:27 ICT


voydnet (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 03 Feb 19@ 03:36:22 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


jolyjulie (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 06 Mar 19@ 11:51:02 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


homeboyboom (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 14 Mar 19@ 12:04:58 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


magnitudezero (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 15 Oct 19@ 14:02:51 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


okcintergroup (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 17 Nov 19@ 01:29:43 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


millertiregi (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 24 Nov 19@ 13:46:44 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


energyawnings (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 29 Nov 19@ 06:22:58 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


kewauneecares (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 20 Dec 19@ 21:03:20 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


carlandcodys (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 25 Dec 19@ 12:02:57 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


insideoutelle (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 11 Jan 20@ 21:07:38 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


dreadjared (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 17 Jan 20@ 06:04:46 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


houseplanland (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 21 Jan 20@ 10:29:38 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


themuttbar (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 01 Feb 20@ 20:13:22 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


redtubextr (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 09 Feb 20@ 21:55:15 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


ashbedford (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 20 Feb 20@ 23:59:41 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


chandranahu (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 01 Mar 20@ 19:30:49 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


fabaliworld (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 04 Mar 20@ 04:16:10 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


swbvideo (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 12 Mar 20@ 02:56:03 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


swbvideo (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Tuesday 17 Mar 20@ 04:28:25 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


mstewartlegal (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 21 Mar 20@ 00:22:24 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


konajerrysbbq (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 23 Mar 20@ 00:06:32 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


dananxi (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 27 Mar 20@ 19:10:40 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


balisakina (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 03 Apr 20@ 15:37:27 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


mlmseikou (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 06 Apr 20@ 21:01:58 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


cosmopkr (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 04 May 20@ 20:14:36 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


computaonline (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Thursday 07 May 20@ 01:17:49 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


jeandesignco (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Monday 11 May 20@ 02:01:21 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


vdrfpo (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 13 May 20@ 03:31:17 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


exposinglead (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 23 May 20@ 21:32:24 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


lunabay (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 16 Aug 20@ 07:21:41 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


dkiclaims (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 29 Aug 20@ 15:48:07 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


stillbaymotel (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Friday 30 Oct 20@ 06:51:25 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


thepaulconrad (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Saturday 07 Nov 20@ 08:13:41 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


imusicmash (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Sunday 20 Dec 20@ 07:07:09 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]


cantopper (คะแนน: 0)
โดย บุคคลทั่วไป เมื่อ Wednesday 23 Dec 20@ 02:05:03 ICT


[ ตอบกลับ| หัวข้อ ]

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540