เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 335 บุคคลทั่วไป และ 31 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
15455472
คน ตั้งแต่ May 2010
ข้อมูลส่วนตัว: IsraelMeye
โฮมเพจส่วนตัว: https://www.commentmaigrir.us
หลักแหล่ง: Denmark, Kobenhavn K
ความสนใจพิเศษ: Fishing

ลายเซ็น:
Du reste, quoiqu'il passat une partie de la journee avec elles, il n'etait point encore parvenu corde a sauter pour maigrir pouvoir distinguer la filleule de Rubens: il prenait sans cesse l'une pour l'autre, malgre ses efforts pour les reconna

ข้อมูลเพิ่มเติม::
Ce fut un terrible moment, dit-il, et il passa sa main sur ses
yeux, comme si ce souvenir etait encore trop penible, mais
bientot il ajouta en souriant: Cette journee cependant corde a sauter pour maigrir eu des consequences qui ne sont


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย IsraelMeye:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย IsraelMeye:
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540