การให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า โดย บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
วัน Saturday 22 Jul 17@ 18:42:00 ICT
หัวข้อ: การจัดการความรู้


การให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า โดย บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่

นายศรายุทธ  เอี่ยมอิทธิพล หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ได้แจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้แผนกแต่ละแผนกส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุงได้มีความเห็นให้นำเสนอในเรื่องงานระบบไฟฟ้า โดยให้   บริษัท   อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้า

เช่น หลอดไฟขาด หลอดไฟเสียทำอย่างไร และวิธีการเปลี่ยนและเช็คหลอดไฟทำอย่างไร ซึ่งช่างบริษัท อินโนเวชั่นฯ ได้อธิบายว่า หลอดไฟถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของทุกครัวเรือนเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสว่าง ซึ่งก่อนอื่นจะต้องแจ้งว่าหลอดไฟที่เราใช้กันในบ้านทั่วไปจะมีการใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. หลอดไฟที่เป็นแนวยาว หรือหลอดดวงกลมเหมือนโดนัท ที่ใช้คอมปิดทับเพื่อความสวยงาม
 
2. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟชนิดนี้จะกินไฟน้อยลง เพราะเป็นหลอดไฟขนาดเล็ก แต่ให้กำลังไฟส่องสว่างสูงขึ้น มีทั้งหลอดตะเกียบ หลอดเกลียว เป็นต้น

ซึ่งการให้ความรู้ของช่างบริษัท อินโนเวชั่นฯในครั้งนี้จะให้ความรู้ 2 เรื่อง คือ

1. วิธีการตรวจเช็คหลอดไฟด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีส่วนประกอบภายในหลอดไฟหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนคือ ตัวหลอดไฟ สตาร์ตเตอร์ บัลลาสต์ ซึ่งจะแนะวิธีการตรวจสอบหลอดไฟดังนี้

1.1 การตรวจหลอดไฟ
อาการที่เราจะพบบ่อยคือการเสื่อมสภาพของหลอดไฟ สักเกตุได้จากมีสีดำที่ขั้วหลอด หรือถ้าหากเปิดไม่ติดแต่ดูที่ขั้วยังไม่ดำก็อาจจะหมุนหลอดออกมาแล้วใส่ไปไหม่ ขั้วอาจจะหลวมก็ได้ หรืออาจจะลองไปสลับดูกับชุดอื่นในบ้านที่มีก็ได้

1.2 การตรวจสตาร์ตเตอร์
สตาร์ตเตอร์เป็นอุกรณ์ที่ไม่สามารถดูจากภายในได้ว่าเสียหรือไม่เสีย ต้องทำการทดลองการสลับการใช้งานกับหลอดไฟชุดอื่น ถ้าไม่ติดก็แสดงว่าเสียต้องหามาเปลี่ยนใหม่

1.3 การตรวจบัลลาสต์ 
เมื่อเราต้องการตรวจสอบว่าบัลลาสขาดหรือไม่ จะต้อใช้ไขควงวัดไฟที่ขั้วบัลลาสต์เมื่อทำการแตะที่ขั้วทั้งสองแล้วถ้ามีไฟถือว่าปกตอดี แต่ถ้าไม่มีไฟแดงว่าบัลลาสเสีย ให้หามาเปลี่ยนใหม่

2. วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเอง  ซึ่งคิดว่าทุกบ้านคงจะเจอเมื่อหลอดไฟเสีย แต่เราจะมีวิธีเปลี่ยนหลอดไฟอย่างไร 

ซึ่งวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันเพราะหลอดไฟมีหลายชนิด เช่น

2.1  การเปลี่ยนหลอดแบบขาสปริงเกอร์
ตรงบริเวณขั้วหลอดไฟจะเหมือนกับหลอดแบบขาทั่วไป มีวิธีการเปลี่ยนคือ ให้ดันไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วจึงดึงลง จากนั้นนำหลอดใหม่มาใส่ให้ดึงข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปก่อน และค่อยมาใส่อีกข้าง

2.2  การเปลี่ยนหลอดแบบขาทั่วไป
ขาหลอดไฟจะเป็นลักษณะการหมุนเกลียวลงล็อค เราจะมีวิธีการคือเวลาถอดให้หมุนหลอดไปมาให้ขาหลุดออกจากล็อคทั้งสองข้างแล้วค่อยดึงลงมา เมื่อจะใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปก็เริ่มทีละข้างด้วยการหมุนให้เข้าล็อคเหมือนเดิม

2.3  การเปลี่ยนบัลลาสต์
ให้ทำการปิดสวิทซ์ไฟก่อนจากนั้นก็ถอดฝาครอบออก ตัวบัลลาสต์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นใช้ไขควงปากแบบถอดขั้วต่อสายลับลาวต์ แล้วดึงสายออกไขเอาบัลลาสต์ออกมา แล้วนำตัวใหม่มาใส่แทนที่แล้วไขสกรูให้แน่นต่อสายเข้าไปเหมือนเดิม

2.4  การเปลี่ยนสตาร์ตเตอร์
ให้ทำการถอดสตาร์ตเตอร์ของเดิมออกมาก่อน ให้หมุนสตาร์ตเตอร์ออกจากล็อคแล้วปลดออกใส่อันใหม่เข้าไป ให้หันด้านที่มีขั้วเสียบข้าไปในช่องเดิมแล้วหมุนให้แน่นก็เสร็จเรียบร้อย

2.5  การเปลี่ยนหลอดไฟประเภทหลอดตะเกียบ
เราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีสตอร์ตเตอร์และบัลลาส เมื่อหลอดเสียก็แค่หมุนเกียวเอาหลอดไฟเก่าออกแล้วใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปหมุนให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบหลอดไฟและการแก้ไขนั้นทำด้วยตัวเองไม่ยาก สะดวกและรวดเร็วกว่าเราให้ช่างภายนอกมาเปลี่ยนให้ หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ได้ทำการขอบคุณช่างของบริษัท อินโนเวชั่นฯที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้เมื่อเกิดหลอดไฟเสีย


บทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=28