เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954787
คน ตั้งแต่ May 2010
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของกองอาคารสถานที่
ประวัติความเป็นมา    พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539  เป็นหน่วยงานบริหารกลางที่ขึ้นอยู่กับสำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 แผนกและ 1 งานคือ แผนกอาคารสถานที่ แผนกซ่อมบำรุง และแผนกยานพาหนะ  โดยมีสถานที่ทำงานบริเวณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

    พ.ศ. 2540  ได้จัดตั้งกองอาคารสถานที่ แบ่งออกเป็น 3 แผนกและ 1 งาน คือ  แผนกอาคารสถานที่  แผนกซ่อมบำรุง  แผนกยานพาหนะ  และงานธุรการ สถานที่ทำงานอาคารบำรุงรักษา

    พ.ศ. 2541      ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกองอาคารสถานที่ แบ่งออกเป็น 4 แผนกและ  1 งาน คือ  แผนกผังแม่บท   แผนกอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง  แผนกสาธารณูปโภคและยานพาหนะ  แผนกบริการทั่วไปและดูแลห้องเรียน  และงานธุรการ

    พ.ศ  2542  - 2545  ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกองอาคารสถานที่ แบ่งออกเป็น  3 แผนกและ 1 งาน คือ แผนกผังแม่บท  แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ แผนกสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง งานธุรการและบริการส่วนหน้า  (และกลุ่มงานสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตยศเสขึ้นอยู่กับแผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ )

   พ.ศ. 2546 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกองอาคารสถานที่ แบ่งออกเป็น 4 แผนกและ    1 งาน  คือ   แผนกผังแม่บท  แผนกซ่อมบำรุง  แผนกบริการ แผนกยานพาหนะ  และงานธุรการ  
สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (6305 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540